અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો

  અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી અમરેલી અને ઔધોગિક તાલીમ કચેરી અમરેલી દ્વારા ભરતી મેળાનું …

Read more

SMC ભરતી

SMC ભરતી, છેલ્લી તારીખ 2022-09-30

SMC ભરતી 2022 : સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC) એ ગાયનેકોલોજિસ્ટ, પિડિયાટ્રિશિયન, મેડિકલ ઓફિસરની જગ્યાઓની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. …

Read more